Missing alternative text
VAS

Cover đêm trung thu

2 viewsless than 1 min
Missing alternative text
Written byRose Dang

Trung thu là Tết đoàn viên 🥳

Còn cậu và tớ là gì của nhau? 🙈

Ăn bánh uống trà để sau 😆

Bây giờ trước mắt là nghe nhạc tình. . 🎶

Cậu ơi, nỡ thấy “chiếc clip” này một giây thôi là nhớ nhau cả đời rồi. Đừng vội lướt qua mà chưa nghe tớ “kể chuyện” chúng mình vào trung thu năm nay. Cậu có muốn biết là gì không? 😛

Khoai muốn ngọt cũng phải cần thời gian nấu nhừ. .

Chuyện là gì cậu phải đợi từ từ đón xem 😘

[Cùng với tớ và VAS đón xem điều gì ở cuối clip nhé?] 🥳

Video trung thu.

Tagged as
Share
An avatar of the author

Written by

Rose Dang

Rose in Toronto (Phuong Dang), is a full-time Marketing Student at Seneca College. Besides that, she is a freelance writer and creator. Contact her directly through Gmail: dmphuong.ca@gmail.com. For any contribution or feedback, please feel free to leave comments below!

Join the dicussion

0 comment

Be the first to comment